Hayalime Renk Ver Derneği

HAYALİME RENK VER DERNEĞİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİ TALEBİ HAKKINDA BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK olarak anılacaktır)’ nda ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK'nın birinci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.
KVKK'nın on üçüncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan derneğimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır) tarafından belirlenen aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletmesi gerekli ve yeterlidir:
Şahsen Başvuru
Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması
Yıldırım Beyazıt Mah. Topgül Sk. 12/B Pursaklar, Altınova/ANKARA
Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter Vasıtasıyla Tebligat
Yıldırım Beyazıt Mah. Topgül Sk. 12/B Pursaklar, Altınova/ANKARA
Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Başvuru Detayları
Başvuruda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin T.C. Kimlik Numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenir.
İLGİLİ KİŞİ olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
İLGİLİ KİŞİLER adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması kural olarak mümkün değildir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.
Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok otuz gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Adı Soyadı:
T.C. Kimlik Numarası:
Adres:
Cep Telefonu:
E-Posta (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz):

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla bilgi edinme başvurunuzun ulaşmasının ardından derneğimiz, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı belge ve bilgiler talep edebilecektir.
BAŞVURU SAHİBİ TALEP DETAYI
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yukarıda sayılan haklarınız kapsamında talebinizi aşağıda belirtiniz:

Paylaş :